შპს გეგმა - ხარჯთაღრიცხვა, ფორმა 2, კონსტრუქცია, არქიტექტურა

- კონსტრუქცია -
  • კონსტრუქციული პროექტის მომზადება (ანგარიში და ნახაზების შედგენა).